BP-4000/CB - Grup manual, control i gestió

Grup manual, control i gestió

BP-4000/CB

El grup BP-4000/CB és un PC industrial amb els perifèrics necessaris per al control de la instal·lació.

Fitxa tècnica

Funcionalitats de BP-4000/CB

 • Sistema d’explotació en temps real, multitasca, multiusuari.

 • Un únic ordinador integra les funcions d’aparcament, lectura de matrícules, control d’accés de vehicles, vianants i d’ascensors, i control de portes automàtiques.

 • Segueix les normatives més actuals: possibilitat de cobrament per fraccions de minut i impressió de la matrícula del vehicle en el tiquet d’entrada.

 • Lectura de matrícules a través de fotografies en b/n, tant a l’entrada com a la sortida. Comprovació de la matrícula del vehicle a la sortida, amb diverses opcions de seguretat configurables.

 • Programa de garita fàcil d’entendre i flexible. Admet quatre nivells de seguretat preestablerts per a l’accés, amb la possibilitat de crear-ne de nous i d’assignar o restringir funcions diferents per a cadascú.

 • Aforament en temps real de places vacants, ocupades i nombre total de rotatius, abonats i propietaris a les diferents zones de l’aparcament des de la pantalla principal.

 • Lectura automàtica del tiquet en el scanner, en qualsevol posició. Informa de l’hora d’entrada, hora de sortida, durada de l’estada, matrícula del vehicle i import de l’estada. Permet la validació automàtica per a la sortida o mitjançant una ordre, afegint un marge de temps a la sortida, i permet d’oferir-li al client el seu comprovant.

 • Les targetes d’abonats/propietaris poden ser de codi de barres o bé de proximitat (mitjançant un xip intern d’alta seguretat).

 • Lector/gravador amb alimentació de tiquets per la banda posterior, els quals pot gravar, tallar, comptar i lliurar a través de la boca (opcional).

 • Lector/gravador automàtic per a tiquets i vals de descompte, sense intervenció per part de l’operari de garita (opcional).

 • L’estructura de tarifes de rotatius totalment configurables permet cobrar de forma molt flexible, ja sigui per hores, mitges hores, quarts d’hora, minuts i, fins i tot, trams gratuïts, permetent, a més a més, configurar els temps de carència en entrades, marges per cobrar la fracció següent i temps per sortir un cop pagada l’estada.

 • Control de qualsevol despesa a caixa o ajust, indicant-ne el motiu.

 • Tancament del torn dels operaris de la garita, amb tots els tiquets cobrats fins el moment i amb la impressió d’un llistat detallat de cobraments i despeses.

 • La gestió d’abonats ens permet tenir-ne un control perfecte, podent associar a cadascun un determinat preu de tarifa, un horari i un calendari d’accés. El calendari és configurable per a cada dia de l’any i permet controlar i cobrar els excessos de temps que l’abonat genera fora del seu horari. Les mensualitats i excessos poden ser cobrats en efectiu directament a la garita, en caixer, o a través de domiciliació bancària, mitjançant el format financer en conformitat amb la norma SEPA (Quadern 19-14). La gestió de propietaris es controla aplicant-hi quotes fixes de despeses comunitàries, tals com: manteniment, llum, aigua, etc.

 • Obertura de tanques a través del programa de gestió, quedant-ne registrat el motiu.

 • Registre de totes les alarmes produïdes en les màquines: portes obertes, recaptacions, etc. Llistats generals: rotatius, abonats, ingressos, moviments, caixers, etc.

 • Llistats generals: rotatius, abonats, ingressos, moviments, caixers, etc.

 • Configuració tècnica per als Nodes d’entrada, sortida, vianants, garites i caixers.

 • Complet sistema d’estadístiques.

BP-4000/CB està composat per

 • PC Servidor industrial d’última generació.

 • Sistema amb un mínim de 2 discs durs. El primer conté el sistema operatiu i el programa de control de l’aparcament, el segon conté les còpies de seguretat de la base de dades de l’aparcament, les quals es fan de forma automàtica.

 • Pantalla plana a color, TFT, de 17’’, teclat de 105 tecles i ratolí òptic.

 • Impressora B/N o a color per a llistats, impressora Samsung de rotlle de paper tèrmic per a comprovants i rebuts de clients.

 • Calaix de monedes i bitllets de recaptació amb obertura automàtica.

 • Display per indicar la informació i l’import dels pagaments a clients.

 • Escànner de codi de barres per a tiquets de rotació, vals de descompte, etc.

 • Impressora tèrmica per generar tiquets i vals de descompte.

 • Sistema d’intercomunicador IP digital.

 • Sistema en temps real de videoconferència per a la comunicació entre el conductor del vehicle i l’operari de l’aparcament (opcional).

 • Sistema d’alimentació ininterrompuda, SAI.

 • Llicència Microsoft Windows.

 • Software d’aparcament modular, flexible i potent.