Bymar Park, empresa amb 25 anys de presència al sector de l’aparcament públic i privat, es distingeix per posar al mercat productes i serveis d’alta qualitat. Té la missió d’elevar els estàndards i les tecnologies del sector, orientats a proporcionar als seus clients productes i serveis que compleixin plenament tots els seus requisits i expectatives.

L’objectiu d’aquesta Política de Qualitat és la consolidació de millorar contínuament l’exercici, reforçant la confiança dels nostres clients i oferint un servei integral, responsable, legal i transparent en la gestió.

D’acord amb aquesta Política establim Objectius de Qualitat a tots els nivells de l’empresa, fent el seguiment del seu grau de compliment, de manera que puguem mesurar la millora contínua.

Tenim com a compromisos:

  • Complir els requisits aplicables per aconseguir la millora contínua del sistema de gestió de qualitat.
  • Augmentar la satisfacció dels nostres clients.
  • Millorar la qualitat dels nostres productes.
  • Millorar contínuament l’organització interna i l’eficàcia dels nostres processos i sistemes.

La Direcció de Bymar Park revisa periòdicament el sistema de gestió de qualitat, per assegurar-se la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema, els riscos, el control dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis al Sistema de Gestió, incloent-hi la Política i els Objectius de Qualitat.

La Direcció de Bymar Park reconeix que per al compliment dels objectius i els requeriments del sistema de qualitat és essencial la plena participació de tots els treballadors i proveïdors de l’empresa, proporcionant els recursos necessaris per a aquest compliment.

La Direcció Abril 2022