BP-3000/CB - Tanca automàtica de parking

Tanca automàtica de parking

BP-3000/CB

El model BP-3000/CB és una tanca d’aparcament amb tancament automàtic per al control de pas de vehicles.

El seu disseny i fabricació d’última generació garanteixen una velocitat d’obertura i tancament d’1,8 segons, cosa que garanteix accessos i sortides més dinàmics, agilitzant així els moviments a les hores punta del pàrquing.

Fitxa tècnica

Característiques de BP-3000/CB

1

Barreres per a pàrquing dinàmiques i eficients

Sotmeses a proves d’ús intensiu, les nostres barreres d’aparcament ofereixen una garantia de bon funcionament, amb velocitat de maniobra estàndard de 1,8 segons, permet accessos i sortides dinàmiques, agilitzant els moviments en hores punta del pàrquing.

2

Barrera d'accés amb tecnologia contrastada

Les nostres exigències respecte els estàndards de qualitat, ens obliguen a cuidar el menor dels detalls, donem valor afegit a la barrera, el motor reductor està degudament dimensionat, el variador de freqüència és fonamental per assegurar maniobres suaus i ajustades, oferint major i millor temps de funcionament per a l’aparcament.

3

Braç resistent

Braç cilíndric amb extrusió d’alumini reforçat. El format cilíndric ofereix resistència a cops, esforços i evita el pandeig davant de la força del vent. Amb l’opció d’il·luminació LED, el braç de la barrera exerceix una funció visual que l’usuari interpreta amb facilitat, per fer la maniobra d’accés o sortida de l’aparcament de manera intuïtiva.

4

Adaptats i flexibles

Les necessitats del client han d’estar solucionades, les nostres barreres es poden condicionar a situacions climatològiques adverses, l’aparcament ha d’equipar-se sempre en funció de diversos aspectes, és important mantenir la qualitat en els detalls, les nostres barreres s’adapten des de la tecnologia.

Funcionalitats de BP-3000/CB

 • Transmissió de moviments amb eixos i bieles, i moll de contrapès del braç de la tanca, tant en la pujada com a la baixada.

 • Temps d’obertura i tancament de 2 segons, regulable, amb recorregut del braç a 90º.

 • Funcionament intensiu 24/7.

 • Control del motor a través de variador de freqüència, el qual ofereix una maniobra de control totalment regulable a les arrencades i frenades d’atur del braç. Això evita les vibracions del braç i l’excés de fatiga sobre el motor, incrementant-ne la vida útil.

 • Funcionament sense llum amb SAI (opcional).

 • Obertura manual de la tanca (en situació de talls de subministrament elèctric) amb manovella interna.

 • Protecció del vehicle mentre passa amb la tanca oberta degut al detector i al camp magnètic (detector integrat a la tanca; camp magnètic instal·lat en el paviment).

 • Tancament automàtic de la tanca un cop el vehicle ha passat, gràcies al senyal del detector i al camp magnètic.

BP-3000/CB està composat per

 • Motor reductor segellat i autolubricat de la màxima qualitat, trifàsic de 0,25 cv.

 • Eixos i bieles de moviment amb rodets adequats.

 • Variador de freqüència per al control del motor.

 • Braç rodó d’alumini lacat en blanc amb segments de color. Longitud màxima de 3 metres.

 • Sistema d’il·luminació LED verd/vermell per a indicació de pas (opcional).

 • Sistema d’alimentació ininterrompuda SAI (opcional).