BP-1000/CB - Expenedor de tiquets i lector d'abonats

Expenedor de tiquets i lector d'abonats

BP-1000/CB

El model BP-1000/CB és una màquina expenedora de tiquets de codi QR. Inclou les més modernes tecnologies existents al mercat per oferir una solució robusta i compacta per al control de les entrades als aparcaments.

Fitxa tècnica

Funcionalitats de BP-1000/CB

 • Control de la tanca d’entrada, gestionant les obertures i els tancaments per agilitzar el trànsit de la via.

 • Impressió en tiquet de rotació de les dades següents: dia, mes, any, hora, minuts, segons i matrícula del cotxe, així com el número de cada tiquet emès i el nom de la via d’entrada.

 • Sistema de lectura de matrícules integrat en el software de gestió, amb comprovació a la sortida, guardant fotos del frontal del vehicle en b/n en una base de dades i amb la possibilitat de ser potenciat amb videogravació en color del perímetre del cotxe (opcional).

 • Comprovació de la gravació en els tiquets, amb l’emissió d’un segon tiquet en cas que el primer sigui defectuós (opcional).

 • Emissió de tiquets pressionant un botó manual o de forma automàtica, en arribar un vehicle.

 • Control de maniobres de rotació incorrectes, amb tramesa de l’anul·lació del tiquet al servidor per tal d’evitar fraus.

 • Control i validació de targetes d’abonats, temps complet, temps parcial, residents, zones restringides, targetes mestres, targetes moneder, límit horari, etc. Control antipassback.

 • Funcionament de la maquinària en xarxa (connexió Ethernet).

 • Funcionament en mode autònom (opcional).

 • Potent sistema de calendaris amb horaris totalment programables per a l’obertura i tancament de les portes automàtiques, control d’accessos, etc.

 • Sistema dissenyat modularment, tant a nivell d’hardware com de software, per tal d’ajustar-se perfectament a les diferents necessitats de cada aparcament.

BP-1000/CB està composat per

 • Placa electrònica mod. BP-125 amb PC industrial d’última generació totalment modulable, amb la possibilitat d’adaptar-se de menor a major potència segons els requeriments.

 • Gravador motoritzat per a tiquets de rotació basat en codi QR.

 • Lector/gravador de targetes integrat en la màquina, amb tecnologia de proximitat Mifare.

 • Receptor Bluetooth per a obertura amb mòbil a través d’App Bymar-Park Access, disponible a Android i IOS (opcional).

 • Tecnologia mans lliures amb antenes TAG actives o passives i targeta situada en el parabrisa del vehicle (opcional).

 • Pantalla a color d’informació d’usuari de 7’’ amb text multilingüe i dibuixos dinàmics.

 • Càmera de lectura de matrícules amb tecnologia d’infraroig de nova generació (opcional).

 • Sistema d’intercomunicador IP digital.

 • Sistema en temps real de videoconferència per a la comunicació entre el conductor del vehicle i l’operari de l’aparcament (opcional).

 • Sistema de calefacció i ventilació interior, regulat per termòmetre digital i software propi.