BP-400/C - Cobrament manual, control i gestió

Aquest producte no forma part de la nostra línia actual. Si voleu consultar els productes actuals, visiteu la nostra pàgina de productes.

Cobrament manual, control i gestió

BP-400/C

El grup BP-400\C és un PC industrial amb els perifèrics necessaris per al control de la instal·lació.

Fitxa tècnica

Funcionalitats de BP-400/C

 • Sistema d’explotació en temps real, multitasca, multiusuari.

 • Un únic ordinador integra les funcions d’aparcament, lectura de matrícules, control d’accés de vehicles, vianants i d’ascensors, i control de portes automàtiques.

 • Segueix les normatives més actuals: possibilitat de cobrament per fraccions de minut i impressió de la matrícula del vehicle en el tiquet d’entrada.

 • Lectura de matrícules a través de fotografies en b/n, tant a l’entrada com a la sortida. Comprovació de la matrícula del vehicle a la sortida, amb diverses opcions de seguretat configurables.

 • Programa de garita fàcil d’entendre i flexible. Admet cinc nivells de seguretat per a l’accés: Administrador, Propietari, Gerent, Encarregat i Operari, amb la possibilitat de crear nous nivells i d’assignar o restringir funcions diferents a cadascun.

 • Aforament en temps real de places vacants, ocupades i nombre total de rotatius, abonats i propietaris a les diferents zones de l’aparcament des de la pantalla principal.

 • Lectura automàtica del tiquet simplement introduint-lo en el lector/validador en qualsevol posició. Informa de l’hora d’entrada, hora de sortida, durada de l’estada, matrícula del vehicle i import de l’estada. Permet la validació automàtica per a la sortida o mitjançant una ordre, afegint un marge de temps a la sortida, i permet d’oferir-li al client el seu comprovant.

 • Les targetes d’abonats/propietaris poden ser de banda magnètica central (lectura en qualsevol posició) o bé de proximitat (mitjançant un xip intern d’alta seguretat).

 • Cobrament per targetes de crèdit a la validadora en una posició, amb un programa especial per guardar tots els cobraments realitzats durant el dia i trametre’ls via internet a la central bancària, així com per descarregar i actualitzar les llistes negres de targetes robades, anul·lades, etc.

 • Permet generar de forma manual (o, opcionalment, de forma automàtica) vals de descompte de temps (30 minuts, 60 minuts, 90 minuts, etc…) o de l’import desitjat (€0,50, €1, etc). Com que les seves característiques són idèntiques a les de l’expenedor d’entrada, s’alimenta amb un paquet de tiquets per la banda posterior i els pot gravar, tallar, comptar i lliurar a través de la portella inferior. Els vals de descompte són controlats en tot moment i es pot saber quants s’han venut, usat o caducat.

 • L’estructura de tarifes de rotatius totalment configurables permet cobrar de forma molt flexible, ja sigui per hores, mitges hores, quarts d’hora, minuts i, fins i tot, trams gratuïts, permetent, a més a més, configurar els temps de carència en entrades, marges per cobrar la fracció següent i temps per sortir un cop pagada l’estada.

 • Control de qualsevol despesa a caixa o ajust, indicant-ne el motiu.

 • tancament del torn dels operaris de la garita, amb tots els tiquets cobrats fins al moment i impressió d’un llistat detallat amb els cobraments i despeses.

 • La gestió d’abonats ens permet tenir-ne un control perfecte, podent associar a cadascun o a diversos un determinat preu de tarifa, un horari i un calendari d’accés. El calendari és configurable per a cada dia de l’any i permet controlar i cobrar els excessos de temps que l’abonat genera fora del seu horari. Les mensualitats i excessos poden ser cobrats en efectiu directament a la garita, en caixer, o a través de domiciliació bancària, mitjançant el format financer estàndard ‘Quadern 19’. La gestió de propietaris també en permet el control però d’una altra forma, aplicant-hi quotes fixes de despeses comunitàries tals com: manteniment, llum, aigua, etc.

 • Obertura de tanques a través del programa de gestió, quedant-ne registrat el motiu.

 • Registre de totes les alarmes produïdes en les màquines: portes obertes, recaptacions, etc.

 • Llistats generals totalment flexibles: rotatius, abonats, ingressos, moviments, caixers, etc.

 • Configuració tècnica flexible per als Nodes d’entrada, sortida, vianants, garites i caixers.

 • Complet sistema d’estadístiques.

BP-400/C està composat per

 • PC Servidor industrial d’última generació, tipus Intel Core2 Quad.

 • Sistema amb un mínim de 2 discs durs. El primer conté el sistema operatiu i el programa de control de l’aparcament; el segon conté les còpies de seguretat de la base de dades de l’aparcament, les quals es fan de forma automàtica.

 • Pantalla plana a color, TFT, de 17’’, teclat Windows de 105 tecles i ratolí òptic Logitech.

 • Impressora a color Hewlett Packard o similar per a llistats. Impressora Samsung de rotlle de paper tèrmic per a comprovants i rebuts de clients.

 • Calaix de monedes i bitllets de recaptació amb obertura automàtica.

 • Display per indicar la informació i l’import dels pagaments a clients.

 • Lector/gravador per a targetes d’abonats o propietaris, tiquets, vals de descompte, etc, en banda central. Lector per a targetes de crèdit en banda lateral en el mateix dispositiu.

 • Terminal compacte semiautònom per a targetes VISA (EMV), tipus datàfon.

 • Sistema d’intercomunicador analògic, intercomunicador IP digital, o sistema en temps real de videoconferència per a la comunicació entre el conductor del vehicle i l’operari de l’aparcament (opcional).

 • Sistema d’alimentació ininterrompuda, SAI (opcional).

 • Llicència Microsoft Windows Embedded i Windows Server.

 • Software de parking modular, flexible i potent.